Stelvio for life

Waarom doen wij wat wij doen?

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 110.000 mensen kanker, dit zijn 12 mensen per uur. Mannen krijgen iets vaker kanker dan vrouwen. De 5-jaarsoverleving is gemiddeld 64%. Dit varieert sterk per soort kanker. Kanker is doodsoorzaak nummer 1, een ziekte die veel leed veroorzaakt, die veel schade veroorzaakt en die ons land veel geld kost. Door inspanningen als die van de Stichting Barcode for Life wordt hierin verandering gebracht.
Prof. Dr. Emile Voest, internist-oncoloog, concludeerde jaren geleden dat behandeling van kanker te veel plaatsvond op basis van ‘de grootste gemene deler’. Daardoor werden en worden patiënten blootgesteld aan medicaties die niet altijd werken en wel bijwerkingen hebben. Hij vertelde vrienden over zijn wens om dit probleem structureel aan te pakken. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting Barcode for Life, een stichting die slechts één doel heeft, namelijk geld inzamelen voor het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Dit centrum ontstond vanuit het UMC Utrecht, de Daniel den Hoed kliniek te Rotterdam en het NKI Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam.

Het doel van het CPCT is iedere patiënt met kanker een behandeling op maat te geven. Met de huidige technologie kunnen we het genetische materiaal, het DNA, in het menselijk lichaam aflezen, zowel van normale cellen als van kankercellen. Deze DNA-analyse kan voorspellen hoe de verschillende typen kanker zich ontwikkelen en welke DNA-veranderingen de kankergroei veroorzaken. Dit is een belangrijke en bijzondere stap voorwaarts. Met de informatie waarom kanker is ontstaan en groeit, kunnen we het beste medicijn inzetten om de kanker te bestrijden. Elke patiënt krijgt in de toekomst een persoonlijk behandelplan, waardoor deze minder wordt blootgesteld aan onnodige bijwerkingen van een standaardbehandeling. Door het CPCT is het de specifieke DNA-analyse – het zogenoemde sequencen – uitbesteed aan de daarin gespecialiseerde Hartwig Medical Foundation (HMF) in het Amsterdam Science Park.
Naast het sequencen verzamelt HMF genetische en klinische gegevens van kankerpatiënten uit heel Nederland in één nationale databank. HMF is hiermee wereldwijd koploper. De gegevens worden beschikbaar gemaakt voor onderzoek om de zorg voor toekomstige kankerpatiënten te verbeteren. Door de medische gegevens van kankerpatiënten uit heel Nederland in een databank te verzamelen, kunnen onderzoekers meer leren over kanker, over hoe de ziekte zich ontwikkelt en wat voor effect verschillende behandelingen en medicijnen hebben. Hierdoor kunnen specialisten een toekomstige kankerpatiënt beter behandelen en sneller de optimale medicatie geven voor zijn of haar specifieke tumor. Daarmee wordt voorkomen dat een patiënt een behandeling ondergaat die niet werkt en slechts bijwerkingen oplevert. Bijkomende voordelen zijn dat de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes en medicijnen worden gestimuleerd en zorgkosten kunnen worden verlaagd.

Binnen het CPCT vinden momenteel twee grote studies plaats, de CPCT-02 studie en de DRUP studie. Bij de CPCT-02 studie wordt data verzameld van patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker die een standaardbehandeling met anti-kanker-medicijnen gaan krijgen, de deelname aan de studie is vrijwillig en alleen bij expliciete toestemming van de patiënt. Bij alle patiënten wordt een biopt en bloed afgenomen welke indien mogelijk gesequenct worden door HMF. De gegevens van deze patiënten worden opgeslagen en beschikbaar gesteld voor onderzoek. De groei van een kankergezwel (tumor) is erg ingewikkeld. Bij patiënten met kanker verandert er in de loop van de tijd veel in het erfelijk materiaal (DNA) in de tumor. Deze fouten in het DNA maken de tumor steeds agressiever, maar ze helpen ook om onderscheid te leren maken wie wel en wie geen baat heeft bij een behandeling. Later kunnen we eventueel zelfs een behandeling ontwikkelen die speciaal is gericht op de fouten in het DNA van de tumor. Doel van het CPCT-02-onderzoek is om het DNA-profiel van de tumor te bekijken en de relatie tussen het DNA-profiel en de reactie op de therapie te onderzoeken. In april 2018 heeft de 5000e patiënt zich aangemeld voor de CPCT-02 studie en zijn 42 Nederlandse ziekenhuizen aangesloten bij deze studie.

De DRUP studie – DRUP (Drug Rediscovery Protocol) studie – is een CPCT studie verricht door NKI Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam. De DRUP studie is voor patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker, voor wie geen standaardbehandelingen meer beschikbaar zijn. Het is een nationaal onderzoek naar de effectiviteit van het koppelen van tumor-kenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen. Kankercellen hebben andere kenmerken dan gezonde cellen. Soms bieden die verschillen aanknopingspunten voor therapie. Behandeling die specifiek gericht is op bepaalde kankercel-kenmerken noemen we ‘doelgerichte’ ofwel ‘targeted’ therapie. Er zijn tegenwoordig steeds meer van zulke medicijnen beschikbaar. Elk van die medicijnen is gericht tegen één of meer kenmerken. Alleen als een dergelijk kenmerk aanwezig is, kan de arts het doelgerichte medicijn geven. In de DRUP studie worden patiënten behandeld op basis van hun kankercel-kenmerken met doelgerichte anti-kanker-medicijnen. Deze medicijnen zijn al goedgekeurd en in Nederland verkrijgbaar, maar worden normaal gesproken gebruikt voor de behandeling van een ander type kanker. De DRUP studie is najaar 2016 gestart, meerdere Nederlandse ziekenhuizen doen mee aan dit onderzoek en al meer dan 500 patiënten zijn aangemeld.

De Stichting Barcode for Life werft dus fondsen voor de CPCT-02 en DRUP studie. Het CPCT kan niet alleen ‘draaien’ op de middelen die de Stichting aanlevert, maar deze zijn wel van cruciaal belang en vormen de financiële levensader van het CPCT. Werving van geld voor Stichting Barcode for Life vindt o.a. plaats via sponsoractiviteiten als de 5eCar Challenge for Life op 27 mei 2018, de Stelvio for Life die op 1 september 2018 voor de 7e keer plaatsvindt en het nieuwe event Theater for Life waarvan 12 februari 2018 de eerste editie was. Wij zetten dus mooie stappen en als deelnemer aan de Barcode Car Challenge for Life lever ook jij daaraan een bijdrage! Jouw bijdrage voor vandaag komt volledig ten goede aan het CPCT, voor de volle 100%! Samen met andere opbrengsten, waaronder die uit de loterij vanavond, verwachten wij de komende dagen net als voorgaande jaren een serieus bedrag over te kunnen maken. Spreekt het doel je zo aan dat je méér wilt doen, dan adviseren en begeleiden wij je daar graag bij. Een beter doel is immers nauwelijks denkbaar!