Stelvio for life

Barcode for Life

Logo Barcode for LifeStichting Barcode for Life heeft de ambitie dat elke kankerpatiënt in Nederland een werkelijk individuele behandeling op maat krijgt gebaseerd op de DNA-analyse van zijn of haar kanker. Waarbij de effectiviteit van de behandelingen stijgt en onnodige bijwerking van medicatie zo veel mogelijk wordt voorkomen. Om deze ambitie te realiseren, zamelt Barcode for Life geld in voor het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT), een samenwerkingsverband tussen een groeiend aantal medische centra  (www.cpct.nl). Inmiddels zijn UMC Utrecht, Erasmus Medisch Centrum/Daniël den Hoedkliniek, NKI/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, AMC, VU Medisch Centrum, AMC Groningen en Meander Medisch Centum aangesloten bij het CPCT. Het CPCT is voor de financiering van het onderzoek grotendeels afhankelijk van donateurs.

Voor het genereren van donaties is in 2012 de eerste editie van het evenement Stelvio for Life georganiseerd. In 2012 stonden er 78 deelnemers, die in totaal een bedrag van ruim € 118.000 aan sponsorgeld bijeenbrachten. In 2013 hebben 136 deelnemers een sponsorbedrag van ruim € 237.000 bijeengebracht. In 2014 en 2015 is deze bijdrage verder gestegen naar ruim € 280.000. Het doel voor de komende jaren is om het evenement Stelvio for Life te laten groeien naar maximaal 653 deelnemers die allen minimaal € 1.533,- aan sponsorgeld bijeenbrengen. Dit zorgt voor een totale sponsoropbrengst van ruim € 1.000.000,- voor de stichting om daarmee bij te dragen aan een persoonlijke en doelgerichte behandeling van kanker.

Barcode for Life heeft de ANBI status, een CBF keurmerk en noteerde eind 2012 een 2de plaats  in de Trouw Goede Doelen Top50.

Centrum for Personalized Cancer Treatment (CPCT)

Emile VoestAl vanaf het begin dat ik patiënten met kanker behandelde was een van mijn grootste frustraties dat ik van te voren niet tegen mijn patiënten kon zeggen “dit medicijn werkt bij u zeker goed”. De behandeling vindt namelijk altijd plaats op basis van wat goed is voor de gemiddelde patiënt en niet voor de individuele patiënt. Het gevolg is dat patiënten met kanker vaak blootgesteld worden aan een behandeling met bijwerkingen zonder dat ze voordeel van deze behandeling hebben. Hoe mooi zou het niet zijn om patiënten een behandeling op maat te geven: het juiste medicijn voor de juiste patiënt. Als we dat kunnen dan weet je als patiënt in ieder geval dat als er bijwerkingen zijn dat dat niet voor niets is.

Tot voor kort was dat een droom maar met de steeds beter wordende technologie komen we stapje voor stapje dichter bij een behandeling op maat. Het is daarom mijn volle overtuiging dat we echt vooruitgang gaan boeken. Help samen met mij en alle andere betrokkenen van het CPCT het ultieme doel te bereiken: dat een oncoloog tegen een patiënt kan zeggen dat dit het beste medicijn voor hem of haar is.

Prof. dr. Emile E. Voest
Internist Oncoloog
Medisch Directeur, Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek / NKI

De relatie tussen Stelvio for Life, Barcode for Life en het CPCT

Barcode for Life is een stichting die geld inzamelt voor het Centrum for Personalized Cancer Treatment (CPCT).

Het door de deelnemers van de Stelvio for Life bijeengebrachte sponsorgeld, komt voor 100% ten goede aan het CPCT en wordt via de stichting Barcode for Life beschikbaar gesteld.

De kosten voor de organisatie van Stelvio for Life worden gedekt door het inschrijfgeld en de bijdragen van de hoofdsponsors. Het bestuur van de Stelvio for Life bestaat louter uit onbezoldigde vrijwilligers.