Stelvio for life

Beleid & principes

Het beleid van de stichting Stelvio for Life kent twee principes:

  1. Elke euro sponsorgeld gaat naar het goede doel, en
  2. Persoonlijke betrokkenheid

Daarnaast zijn er spelregels voor de dag van het evenement, zodat iedereen verantwoord de Stelvio op en af komt.

Elke euro die een deelnemer ophaalt gaat naar het goede doel

Het beleid is er op gericht om de kosten van de stichting tot een minimum te beperken en er voor te zorgen dat elke euro sponsorgeld die door deelnemers van Stelvio for Life bijeen is gebracht, wordt gedoneerd aan het goede doel. Dit wordt bereikt door:

  1. Inschrijfgeld dat iedere deelnemer betaalt (een bedrag van 50 euro).
  2. Financiële bijdrage van een aantal bedrijfsponsors.
  3. Sponsorring in natura zoals een herinneringsshirt, energierepen, etc.

Met de opbrengst van deze evenement-sponsoren en het inschrijfgeld, worden het evenement en de beperkte eigen kosten van de stichting (bankkosten, KvK, etc.) volledig gedekt.

In de jaarrekening van de stichting is verantwoord dat het beleid is uitgevoerd en dat de door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgelden, voor de volle 100% ten goede komen aan het goede doel.

Persoonlijke betrokkenheid

Het Center for Personalized Cancer Treatment staat heel nadrukkelijk voor een persoonlijke, individuele behandeling van kanker. Omdat ‘persoonlijk’ hier zo kenmerkend in is, is ‘persoonlijk’ ook een woord dat Stelvio for Life als de evenement kenmerkt.

Voor de stichting Stelvio for Life is ‘persoonlijk’ heel concreet vertaald in het begrenzen van het aantal deelnemers en creëren van de persoonlijke momenten voor, tijdens en na de tocht.

Het aantal deelnemers dat aan Stelvio for Life kan meedoen, is gemaximeerd tot 653. Dit aantal is gekozen om te voorkomen dat het evenement ‘onpersoonlijk’ wordt. Het exacte aantal is vastgesteld op 653 deelnemers uitgaande van € 1.533 sponsorgeld per deelnemer. De totale opbrengst van het evenement kan hiermee leiden tot 1 miljoen euro.

Kijken we naar de persoonlijke momenten, dan zijn deze er zowel op de dag voor de tocht als op de dag van de tocht zelf. Op de dag voor de tocht organiseert de stichting een bijeenkomst, waarin een toelichting wordt gegeven op belangrijke ontwikkelingen als vanuit het Center for Personalized Cancer Treatment. Het Center for Personalized Cancer Treatment leveren ook deelnemers/teams die deelnemen aan het evenement. Daardoor is er continu gelegenheid voor de deelnemers om met deze personen in contact te komen, van gedachten te wisselen, vragen te stellen en emoties te delen. Tot slot is er op de dag van het evenement aan het begin van de avond een bijeenkomst in in ons “thuis”  in Bormio waar alle deelnemers opnieuw bij elkaar komen om de ervaringen van de dag uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst vindt ook de symbolische overhandiging van het door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgeld plaats. Een moment van gedeelde inspanning en trots…

Een verantwoorde en veilige tocht

Tot slot is er rondom de feitelijke organisatie van de fiets- en (hard)looptocht uiteraard beleid dat er op toeziet dat er een voor deelnemers veilig evenement wordt georganiseerd. In het bijzonder kunnen zaken als weer/weersverandering aanleiding geven om de route te wijzigen, zodat het risico van deelname voor de sporters wordt beperkt. Doelstelling van zowel de organisatie als alle deelnemers is uiteraard om de top van de berg te bereiken. De organisatie behoudt zich in verband met de veiligheid het recht voor om een aanpassingen in het parcours aan te brengen.