Stelvio for life

Doelstellingen van de stichting

Doelstelling van de Stichting Stelvio for Life is om geld in te zamelen voor CPCT heeft zich ten doel gesteld om geld in te zamelen voor fundamenteel onderzoek naar een persoonlijke, op de patiënt en zijn/haar specifieke kanker toegespitste behandeling, gebaseerd op DNA-analyse.

Aan dit onderzoek – en de toepassing van de uitkomsten van het onderzoek – wordt uitvoering gegeven in het Center for Personalized Cancer Treatment (www.cpct.nl), een samenwerkingsverband van meerdere (en een groeiend aantal) Nederlandse academische centra. Missie van het Center for Personalized Cancer Treatment is:

  • Elke individuele kanker kan worden geanalyseerd.
  • Iedere patiënt krijgt een behandeling die 20% meer doelmatig is dan nu.
  • Iedere patiënt wordt voor 50% minder blootgesteld aan onnodige bijwerkingen van medicijnen die bij hun specifieke kanker niet werken.
  • Kanker wordt deels teruggebracht tot een chronische ziekte.

De Stichting Stelvio for Life geeft uitvoering aan haar doelstelling door 1x per jaar een fiets- en (hard)looptocht te organiseren op de Stelvio pas in Noord Italië, waarbij deelnemers aan de tocht 1.533 hoogtemeters moeten overbruggen (start op 1.225 meter hoogte in Bormio, Italië, en finish bovenop de Stelvio op 2.758 meter hoogte) en voor elke hoogtemeter 1 euro sponsorgeld geacht worden bij elkaar te brengen. In 2012 werd de eerste editie van Stelvio for Life georganiseerd. De Stelvio pas is 1 van de hoogste geasfalteerde passen in Europa en, omwille van lengte, stijging en hoogte, 1 van de meest uitdagende bergen die je in Europa als hardloper of fietser kunt bedwingen.