Stelvio for life

Privacy Statement

Stichting Stelvio for Life hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement willen we heldere en duidelijke informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Privacy statement