Stelvio for life

Verslaglegging & jaarrekeningen

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen bijgevoegde jaarverslagen en de teksten op de website. In het jaarverslag is, naast de financiële verantwoording, ook een verslag van het evenement te vinden.

Onze jaarrekeningen, zoals opgenomen in de jaarverslagen 2012, 2013 , 2014, 2015 en 2016 zijn voorzien van een samenstellingsverklaring van Deloitte Accountants N.V.