Stelvio for life

Gezondheidsverklaring

De organisatie hecht er veel waarde aan dat alle deelnemers zich realiseren dat de beklimming van een bergpas als de Passo dello Stelvio per fiets of lopend een aanzienlijke fysieke inspanning vergt. Een goede gezondheid en conditie zijn noodzakelijk om deze uitdaging met een goede kans op succes te kunnen te volbrengen. Indien de conditie en/of gezondheid niet in orde is en toch wordt besloten de beklimming van de Passo dello Stelvio te doen, dan kleven daar zekere gezondheidsrisico’s aan. Dit is de reden dat de organisatie van de Stelvio for Life alle deelnemers vraagt in te stemmen met onderstaande gezondheidsverklaring.

Verklaring

  1. Deelname aan de Stelvio for Life is geen activiteit die wordt uitgevoerd op basis van of in relatie tot de tussen deelnemer en de stichting Stelvio for Life, de stichting Barcode for Life en haar sponsoren bestaande contractuele overeenkomst.
  2. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid.
  3. Deelname aan Stelvio for Life vergt een aanzienlijke fysieke inspanning. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om vooraf vast te stellen of zijn/haar fysieke conditie toereikend is voor deelname en er geen sprake is van (medische) omstandigheden die een onaanvaardbaar (gezondheids) risico vormen.
  4. Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De organisatie van Stelvio for Life noch de stichting Barcode for Life en haar sponsoren aanvaarden enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor enige door deelnemer in dit kader geleden schade.
  5. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om zich adequaat te verzekeren voor medische kosten (in het buitenland).