Stelvio for life

Ontwikkelingen coronavirus / Developments coronavirus

Ongetwijfeld hebben jullie allemaal te maken met de effecten van het coronavirus. De situatie verandert met de dag en we zien dat de meest recente maatregelen vanuit de overheid de impact op de samenleving aanzienlijk vergroten. Wij nemen de situatie serieus en houden daarom de actualiteiten nauwlettend in de gaten. Wij verwachten momenteel geen enorme toename van deelnemers wat jammer maar logisch is, alles is momenteel onzeker.
Uiteraard hopen we nog steeds dat we eind augustus in een zonnig Bormio staan. We houden jullie de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen.

Stay safe and healthy!


No doubt you’re all dealing with the effects of the coronavirus. The situation is changing by the day and we see that the most recent measures taken by the government significantly increase the impact on society. We take the situation seriously and therefore keep a close eye on current events. We do not currently expect a huge increase in participants, which is a pity, but it makes sense, as everything is currently uncertain. Of course, we still hope to be in a sunny Bormio at the end of August. We will keep you informed of developments in the coming period.

Stay safe and healthy!